Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Doğu Anadolu
  3. Şırnak

Cudi Dağı ve Nuh Tufanı, Şırnak

Cudi Dağı ve Nuh Tufanı, Şırnak

İslamî inanışlara göre, Tufan'dan sonra Nuh'un Gemisi bu dağın üzerine oturmuştur. Sözü geçen geminin Ağrı'da bulunduğu konusunda söylentiler de vardır. Kur'an'da geminin Cudi Dağı’na oturduğu söylenmektedir. Hud Sûresi'nde "Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cûdî'ye oturdu ve Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun! denildi” şeklinde anlatılır.

Cudi Dağı'nın eteğinde ismi "seksenler" anlamına gelen Heştan Köyü bulunmaktadır. Heştan Köyü’nün Nuh tarafından kurulduğuna inanılır ve köyün ismi Nuh'un Gemisi'nde bulunduğuna inanılan seksen kişiye atfen böyle anılmaktadır.

 

 

 


    Keşfedin, Şırnak
  • Kaplıcalar, Şırnak

    Yörede Belkisana ya da Hesta Kaplıcası olarak anılan kaplıca Düğünyurdu Köyü sınırları içinde yer alır.
    28.07.2015
Popüler Yerler