Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Marmara
  3. İstanbul

Aya İstefanos Kilisesi (Bulgar Kilise), İstanbul, Balat

Aya İstefanos Kilisesi (Bulgar Kilise), İstanbul, Balat

 “Demir Kilise” adı da verilen yapı Fener Rum Patrikhanesi’nden ayrılan Bulgar azınlık için inşa edilmiştir. İçindeki sütunlar ve asma katlar da dahil olmak üzere tamamıyla demir dökümden yapılmıştır. 1871 yılına tarihlendirilen Neo-Gotik tarzdaki yapı mobil özelliklere sahiptir. Dönemin ünlü mimarlarından Aznavour’un eseri olan kilise önce Viyana’daki fabrikanın bahçesinde tümüyle kurulmuş ve ardından sökülerek Tuna Nehri ve Karadeniz üzerinden bir nehir teknesiyle İstanbul’a taşınmıştır. Şimdiki yerine bir buçuk yıllık bir çalışma sonrasında oturtulan yapı, 1898’de açılmıştır. Yapının taşıyıcı iskeleti çelik profillerden oluşturulmuş, sonra da üzeri sac ve döküm levhalarla kaplanmıştır. Günümüzde halen Ortodoks Bulgar cemaati tarafından kullanılan kilisenin bahçesinde ilk Bulgar patriklerin mezarları da mevcuttur.

Balat.


Popüler Yerler