Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Marmara
  3. İstanbul

Aya Yorgi Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Kilisesi, İstanbul, Fener

Patriklik ibadethanesi olarak kullanılan Fener’deki Aya Yorgi Kilisesi 12. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 1601’e kadar kadınlar manastırı olarak kullanılan bu kilise, Patrikhane’nin buraya taşınmasıyla erkekler manastırına dönüşerek hizmet vermeye başlamıştır. Kilise’nin ana ibadet mekanı 12 sütun üzerine inşa edilmiştir. 12 Havari’yi ifade eden bu 12 sütunun üzerinde havarilerin tasvirleri yer alır. Aya Yorgi’nin içinde tarihi ve dini açıdan çok değerli eşyalar bulunmaktadır. En değerli kutsal emanet, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce bağlanıp kırbaçlandığı sütundur. Ziyaretçilerin parmaklarını koyarak dilek tuttuğu bu sütun Latin yağmasından kurtarılabilmiş eserlerden biridir. Bir diğeri ise Fetih sırasında patrik olan Gennadius’tan kaldığı varsayılan sedef kakmalı patrik koltuğudur. Kilisenin ikonostasionun tahta oymacılığı son derece etkileyicidir. İki ustanın bunun üzerinde kırk yıl çalıştığı rivayet edilir. Sedef işlemeli sehpa, altın yaldızlı ve taşınabilir Meryem Ana Tablosu ve başka değerli ikonalar kilisenin içinde yer almaktadır. Ayrıca içerde üç azizin (Omonia, Teophano ve genç kızların ve terzilerin koruyucusu olan Euphemia’nın) gömütü bulunmaktadır. Patrikhane’nin kütüphanesi de dünyanın en önemli arşivlerinden biri olarak kabul edilmektedir. El yazması eserler, padişah fermanları, minyatür, resim, gravür, fotoğraf gibi görsel dokümanlar bu kütüphanede korunmaktadır. Patrikhane’nin bahçe kapısının yanında “Moğolların Meryemi Kilisesi”nden getirilmiş “Moğol” görünümlü heykel de ilginç eserler arasında yer alır.

Sadrazam Ali Paşa Cad. Fener


Popüler Yerler