Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Ege
  3. Muğla
  4. Bodrum

Bodrum'un tarihçesi

Bodrum'un tarihçesi

Tarih boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Bodrum'un tarihi, arkeolojik bulgulardan da anlaşılacağı gibi beş bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Bodrum yöresinde izler bırakan ilk yerleşim yeri; St. Peter kalesinin bulunduğu şimdiki küçük kayalık adaydı. O zamanlar kale tamamen suyla çevriliydi. St. John şövalyeleri kendi kalelerini inşa etmeye geldiklerinde, MÖ 1100'lerde Dorlar tarafından yapılmış daha eski bir kalenin kalıntılarıyla karşılaşmışlardı.

Çağlar boyunca Ege Adaları’ndan gelenlerin sayısız istilasına uğrayan Bodrum, Akdeniz'de hakimiyet kurmak isteyenler için de önemli bir merkez olmuş. Bölge, antik çağda Karya adını almış. Eski kaynaklara göre Karya bugünkü Muğla ilinin tamamı ve Aydın ilinin bir kısmını kapsıyor. Yerli halkının Karlar ve Lelegler olduğu biliniyor. Tarihin ilk kadın amirali olan I. Artemisia tarafından yönetilen Halikarnassos ise (Bodrum) Karya'nın önemli şehirlerinden birisiydi. Ardından gelen yıllar Bodrum’un Persler’in, Makedonlar’ın, Roma İmparatorluğu’nun ve Bizans'ın egemenliği altına girmesiyle devam etmiş. Bizans, 1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'dan büyük bir darbe yiyerek Anadolu üzerindeki tüm hakimiyetini kaybetmiş. Kayı boylarından Menteşe Bey, hakimiyetini resmileştirdikten hemen sonra bölgenin merkezine daha güvenli olması bakımından Milas ve Beçin'e taşımış. Osmanlı Devleti’nde 1402'den sonra taht kavgaları başlamış ve Anadolu beylikleri yeniden bağımsızlıklarını ilan etmişler. On yıl kadar süren bu çalkantılı dönem I. Mehmed'in Osmanlı'yı yeniden tek bir idare altında toplamasıyla son bulmuş. Menteşe Beyliği de bir Osmanlı sancağı konumuna getirilmiş. Ancak Halikarnassos hala Rodos Şövalyeleri’nin elindeymiş. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kanuni Sultan Süleyman 1522 yılında düzenlediği bir seferle Rodos ve Halikarnassos'u Osmanlı topraklarına katmış. Böylece Halikarnassos beş bin yıllık çalkantılı bir serüvenin son durağına gelmiş ve Ege'nin incisi, tatil cenneti Bodrum halini almış.

Halikarnassoslu Herodot

Tarihin babası kabul edilen ve gezi notlarını “Historia” adlı kitabında toplayıp ilk tarih kitabının yazarı olan Herodot da Bodrumlu. Pers hakimiyetinin sürdüğü yıllarda Halikarnassos’ta doğan Herodot (MÖ 480-420) yakın bir akrabasının idamı üzerine Halikarnassos’u terkedip, Anadolu’yu gezmeye başlamış. Döneminin bilge kişilerinden biri olarak kabul edilen Herodot sonunda Roma’ya yerleşerek, ona büyük ün sağlayacak olan gezi notlarından oluşan tarih kitaplarını kaleme almış. 

Petrum’dan Bodrum’a

Bodrum adını St Jean Şövalyeleri’nin yaptırdığı Bodrum Kalesi’nden almış. Bodrum Kalesi Saint-Jean şövalyeleri tarafından, Saint Petros adına yaptırılmış ve kale çevresindeki yerleşim yerleri Petronium olarak adlandırılmış. Borum Kalesi’nin adı Saint Petrum, Halikarnassos'un bir diğer adı da Petrum olmuş. Petrum sözcüğü, halk arasında Bodrum'a dönüşmüş ve şehir bu adla anılmaya başlamış.

 

 


Popüler Yerler