Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Akdeniz
  3. Mersin

Doğu Akdeniz'de İnanç Turizmi, Mersin, Tarsus

Dünyanın aslında en eski turizmi olan İnanç Turizmi, özellikle bu topraklarda hayat buluyor. Akdeniz bölgesi ve Anadolu; tek tanrılı semavi dinlerin doğuşundan sonra, üç büyük dinin de kucaklaştığı bölge. Bu topraklar, dünyanın dört bir yanından gelen inanç sahiplerini ve antik dinlerin meraklılarınıağırlıyor. Hıristiyan kilisesinin kurucusu Aziz Paul ve diğer havariler, hristiyanların büyükbabası Noel, hep bu toprakların üzerinde yaşamışlar. Suyu yüzlerce yıldır hastalara şifa dağıtan St. Paul Kuyusu eski Tarsus evleriyle çevrili olarak hala olduğu yerde duruyor. Ilk Hristiyanların gizli tapınaklarından olan ve oradan cennete gidileceğine inandıkları için ölülerini bıraktıkları Cennet Mağarası da St. Paul’un evinin bahçesindeki su kuyusuna pek uzak değil. Antakya’nın 2 km. kuzeydoğusundaki kayalara oyularak yapılmış Sen Pierre Kilisesi 1963 yılında Papa Paul VI. tarafından “kutsal haç yeri” ilan edilmiş. MS 29 yılında İsa’nın ölümünün ardından Antakya’ya gelen St. Petrus (Sen Piyer) taşlara oyulan o kilisede vaaz vermiş. Hristiyan sözcüğü de ilk kez o kilisede kullanılmış. Kilisenin bugün toprakla örtülü kaçış tüneli St. Piyer’in ve diğer havarilerin İsa’nın mesajlarını insanlara ulaştırmaya çalışırken, ne büyük baskılarla karşılaşmış olduklarının göstergesi. Kilisenin içindeki kayalardan damlayan su yüzlerce yıldır şifalı olarak kabul edilmiş ve kutsal mekanı her dinden dertlinin bir çare aradığı bir mabede dönüştürmüş.

 


    Tarih ve Kültür, Mersin
  • Antik Çağda Mersin, Zephyrion

    Dağlık Kilikia ile Ovalık Kilikia sınırında bulunan antik kent Zephyrion bugünkü Mersin ilinin olduğu yer.
    15.07.2015
Popüler Yerler