Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

 1. Otel ve Tatil Rehberi
 2. Ege
 3. İzmir
 4. Selçuk

EFES, TARİH VE KÜLTÜR

EFES, TARİH VE KÜLTÜR

KENT DUVARLARI

Kenti savunmak amacıyla yapılan duvarlar, Efes’in tamamını çevreliyor. Günümüze kadar iyi derecede korunmuş olanları Bülbül Dağı üzerinde yer alıyor. Meryem Ana Evi yolunda görülen ve Helenistik döneme (MÖ 3 yüzyıl) tarihlenen duvarlar, coğrafya bilgini Strabon’a göre Lysiamakhos tarafından kentin imarı sırasında yapılmış. Düzgün taş bloklarından 2 metre genişliğinde, 6 metre yüksekliğinde örülen duvarlar, sık sık kare planlı küçük kulelerle desteklenmiş. Efes Limanı yönündeki küçük tepe üzerinde görülen kule, diğerlerinden farklı olarak daha büyük ve iki katlı. Bu kuleye halk arasında St. Paulus Hapishanesi adı verilmiş. Efes sur duvarları, iki önemli kapıdan kente giriş çıkış sağlıyor. Biri Korresos Kapısı, diğeri ise Meryem Ana yolu üzerinde bulunan Magnesia Kapısı.

 

MAGNESİA KAPISI

Magnesia, Efes’in 30 km kadar doğusunda bulunan önemli, eski bir kent. Kapı, Efes’i, Magnesia’ya bağlayan yolun başlangıcında yer alıyor. Sur duvarları ile birlikte MÖ 3.yüzyıla tarihlenen Magnesia Kapısı, kent duvarlarının önemini kaybettiği “Roma Barışı” döneminde İmparator Vespasianus tarafından üç girişli ve kemerli bir görünüm kazandırılarak “Onur Kapısına” dönüştürülmüş.

 

 

BAZİLİKA

Agora’nın kuzeyinde yer alan Stoa, Augustus döneminde “Bazilika” ya dönüştürülmüş. resmi toplantıların ve borsa işlemlerinin yapıldığı yer olan Bazilika, İyon mimarisine ait 3 nefli ve kolonlu bir yapı.

 

DOĞU GYMNASİUMU

Magnesia Kapısı’nın Pion Dağı tarafında görülen geniş bir alana yayılmış kalıntılar, Doğu Gymnasiumu olarak isimlendiren yapıya ait. Kazılar sırasında çok sayıda kız heykeli de bulunduğundan Kızlar Gymnasium’u olarak da adlandırılmış. Antik çağda eğitim ve spor kurumları olarak yaptırılan Gymnasiumlar, 6-16 yaş çocuklarının eğitimleri için kullanılıyormuş. Burada spor, musiki, astronomi, tıp ve hitabet dersleri verilirmiş. Efes’teki anıtsal yapılardan biri olan Doğu Gymnasiumu içinde hamamı, ders ve imparator salonuyla komple bir yapı görünümünde.

 

DEVLET AGORASI

Magnesia Kapısı’ndaki girişten Efes’e ulaşıldığında yaklaşık 1.60X56 m. boyutlarındaki Agora ve onunla ilgili yapı grupları ile karşılaşıyor. Burası “Devlet Agorası”.

Ticari Agoralardan farklı olarak, devletin kontrolünde dini, politik ve sosyal toplantıların yapıldığı ve kararların alındığı yarı kutsal yerler. Diğer agoralarda olduğu gibi Efes Devlet Agorası’nın tam ortasında dikdörtgen planlı bir tapınak bulunuyormuş. Tapınak, Agora ile birlikte MÖ1. yüzyıla tarihlenmekte.

 

VARİUS HAMAMI

Bazilika’nın kuzeyinde bulunan Varius Hamamı, muhtemelen Flavius Domianus tarafından inşa ettirilmiş özel bir hamam. Klasik Roma hamam mimarisine uygun yapılan hamamda Tepidarium (ılık bölüm) ve Caldarium (sıcak bölüm)un tabanındaki sıcak hava künkleri hâlâ görülebiliyor.

 

ODEİON

Küçük bir tiyatro görünümündeki Odeion, MS 150 yıllarında inşa edilmiş. Zamanında üzeri kapalı olduğu sanılan yapı, 23 oturma sırası ile ortadan ikiye bölünmüş.1400 kişi kapasiteli Odeion’un sahne binası iki katlı.

 

PRYTANEİON

Kentin ölümsüzlüğünü simgeleyen kent ateşinin hiç durmadan yandığı yer. Salonun çevresinde tanrı ve imparator heykelleri sıralanmış. Müzedeki Artemis heykelleri burada bulunmuş ve daha sonra müzeye taşınmış. Yanındaki yapılar kentin resmi misafirleri için.

 

DOMİTİANUS MEYDANI

Meydanın güneyinde, teras üzerinde İmparator Domitianus adına Efesliler tarafından yaptırılmış büyük bir tapınak ve altında Efes yazıtlar galerisi mevcut. Doğuda Pollio Çeşmesi ve olasılıkla hastane yapısı, kuzeyinde cadde üzerinde Memnius Anıtı yer alıyor.

 

DOMİTİAN TAPINAĞI

Antik çağ kentleri için, başrahiplerin gözetim ve yönetimindeki imparatorluk tapınaklarına sahip olmak çok önemli bir onur sorunu. Efes, dört kez sahip olduğu bu onuru korumak için Pergamon (Bergama), Smyrna (İzmir) gibi rakipleriyle kıyasıya çatışmış. İmparator Domitian adına yapılan 8x13 sütunlu tapınakta bulunan sunak Efes Müzesi’nde sergilenmekte.

 

HERAKLES KAPISI

Roma Çağı sonlarında yaptırılmış olan bu kapı Küretler Caddesi'ni yaya yolu haline getirmiş. Ön cephesinde Kuvvet Tanrısı Herakles kabartmaları dolayısıyla bu ismi almış.

 

KÜRETLER CADDESİ

Celsus Kitaplığı’ndan başlayan cadde, Panayır ve Bülbül Dağları’nın kesiştiği yerde bir rampa oluşturarak Devlet Agorası’na yönelip, Herakles Kapısı ile son buluyor. Kentin önemli yapılarının sıralandığı beyaz mermer plakalarla kaplı yolun her iki tarafı dekoratif mozaik tabanlı sütunlu galerilere açılıyor. Sütun aralarını kaideleri hala yerinde duran önemli kişilere ait heykeller süslemekteydi.

 

TRAİAN ÇEŞMESİ

Yapının MS 102-114 yılları arasında inşa edilerek imparator Traian’a adanmış olduğu, çeşmenin yanındaki kornişin üzerinde yer alan yazıttan anlaşılıyor. Havuzun ortasında eskiden Traian’ın büyük boy bir heykeli bulunan çeşme, sütunlardan oluşan iki katlı ve köşeli bir yapıymış. Sular büyük havuza heykelin altından dökülüyormuş.

 

HAMAM VE LATRİNA

Romalıların en önemli sosyal yapılarından. Soğuk, ılık ve sıcak kısımlar var. Bizans Çağında tamir görmüş. Ortasında havuz olan  latrina (genel tuvalet) yapısı, aynı zamanda toplanma yeri olarak da kullanılmış.

 

HADRİANUS TAPINAĞI

İmparator Hadrianus adına, anıt tapınak olarak inşa ettirilmiş. Korinth düzenli ve frizlerinde Efes'in kuruluş efsanesi işlenmiş. Kemerin en üst orta noktasında kent tanrıçası “Tyche” büstü bulunuyor.

 

AŞK EVİ

Skolastik Hamamları ile aynı komplekste yer alan Aşk Evi’nin alt katının konuklar, üst katının ise çalışan kızlar için ayrıldığı anlaşılmakta. İmparator Traian döneminden (98-117)

7. yüzyıla kadar kullanıldığı üzerindeki restorasyonlardan görülüyor.

 

OKTAGON

Hadrianus Tapınağı’nın tam karşısında Kleopatra'nın kız kardeşine ait anıtsal bir mezar. M.Ö. 40-20 yıllarına tarihlenen anıt, sekizgen planlı ve piramit çatılı.

 

 

MERMER CADDE

Eskiden Artemision’dan başlayarak önce Vedius Gymnasionu’na, sonra Büyük Tiyatro ile Agora arasında ilerleyerek Celsus Kitaplığı’nın önünden doğu istikametine yönelen ve Magnesia Kapısı’nı geçip, kuzeye tekrar Artemision’a bağlanan Kutsal Yol Efes’in ana caddesini teşkil ederdi. Panayır Dağı’nın eteklerini çepeçevre dolaşan bu yolun Celsus Kütüphanesi ile Büyük Tiyatro arasında kalan bölümü 5. yüzyılda “Eutrophios” adlı bir Romalı tarafından beyaz mermer bloklarıyla kaplatılmış ve günümüzde Mermer Cadde adını almış.

 

AGORA

110 x 110 m. boyutlarında ortası açık, çevresi portikler ve dükkanlarla çevrili. Kentin en önemli ticari ve kültürel merkeziymiş.

 

LİMAN CADDESİ

Efes kentinin limana bağlantısını sağlayan 600 m uzunluktaki cadde üzerine kentin Hıristiyanlık döneminde anıtlar yapılmış.

 

TİYATRO GYMNASİONU

Hem okul ve hem de hamam işlevine sahip büyük yapının avlu kısmı açıkta. Burada tiyatroya ait mermer parçalar restorasyon amacıyla sıralanmış.

 

LİMAN HAMAMI

Liman Caddesinin sonundaki büyük yapılar grubu. Henüz bir bölümü kazılmış.

 

MERYEM KİLİSESİ

Meryem Ana adına inşa edilmiş ilk kilise. Başlangıçta tıp ve diğer bilimlerin okutulduğu ve Efes’te önemli hekim, profesör ve rahiplerinin ihtisas yaptıkları bir Roma yapısıymış. Yapı, önce bazilikaya çevrilmiş daha sonra İmparator Jüstinyen zamanında kilise haline getirilmiş.

 

SARAY YAPISI, STADYUM CADDESİ, STADYUM VE GYMNASİON

Otoparkın doğu kısmında yer alan Bizans sarayı ve caddenin bir bölümü restore edilmiş.

Stadyum, antik devirde sportif oyunların ve yarışmaların yapıldığı yer. Geç Roma Çağında gladyatör oyunları da burada yapılmış. Stadyumun yanındaki gymnasion ise hamam-okul kompleksi.

 

HEROON

Efes'in efsanevi kurucusu Androklos adına yaptırılmış bir çeşme yapısı. Ön kısmı Bizans Döneminde değiştirilmiş.

 

BÜYÜK TİYATRO

24 bin kişilik kapasiteyle antik dünyanın en büyük tiyatrosu. En gösterişli bölümü ise sahne yapısı. Günümüze sadece zemin katının sağlam olarak gelebildiği sahne, yüksekliği 18 m.yi bulan sütunlu, 3 katlı, niş, heykel ve kabartmalarla süslü zengin ve anıtsal bir görünümündeymiş. Oturma basamakları üç bölümlü. Oyunlar haricinde tiyatro, gladyatör ve hayvan dövüşlerinin ilgi gördüğü 3. ve 4. yüzyıllarda Arena gibi de kullanılmış.


  Tarih ve Kültür, Selçuk
 • ST. JEAN KİLİSESİ

  Havarilerin Kudüs’ten kovulmalarından sonra, beraberinde Meryem Ana ile birlikte Efes’e gelen St. Jean
  08.07.2015
 • EFES MÜZESİ

  Efes Müzesi, Efes ve yakın çevresinde bulunan Miken, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait önemli eserlerin...
  07.07.2015
 • CELCUS KİTAPLIĞI

  Küretler Caddesi ve Mermer Cadde’nin birleştiği yerde Efes’in en önemli anıtsal yapılarından biri olan Celcus Kitaplığı yükseliyor.
  07.07.2015
 • ARTEMİS TAPINAĞI

  Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Antik dünyanın mermerden inşa edilmiş ilk tapınağı.
  07.07.2015
 • YAMAÇ EVLER

  Teraslar üzerine inşa edilmiş olan çok katlı evlerde kentin zenginleri oturuyormuş.
  07.07.2015
Popüler Yerler