Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Akdeniz
  3. Mersin

Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar) Mağarası, Mersin, Tarsus

Tarsus'un 12 km kuzeyinde bulunan Eshab-ı Kehf mağarası, Hıristiyan ve Müslümanlarca kutsal bir ziyaret yeri olarak kabul ediliyor. Kayadan oyulmuş dört köşe mağaraya 15-20 basamakla giriliyor. 1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan camiye sonradan üç şerefeli bir de minare eklenmiş.

Eshab-ı Kehf diye adlandırılan ve kutsal kişiler olarak bilinen, Hıristiyanlarca 7, Müslümanlarca 8 evliya olarak kabul edilen Yelmiha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Debernuş ve Kefeştetayuş adındaki yedi genç ve köpekleri Kıtmir'e ait söylencenin çeşitlemeleri var. Bazı değişikliklerle birlikte bunların hepsinde anlatılan ortak söylence ise şöyle:

St Paul'ün Hıristiyanlık kurallarını yaydığı tarihlerden uzun bir süre sonra, Arap kaynaklarında Takyanus olarak geçen (Diodetianus olduğu iddia ediliyor) Roma imparatoru Tarsus'a gelmiş ve çok tanrılı dönemde tek tanrıya inandıkları için bu gençleri huzuruna çağırarak onlara Roma dinine bağlı kalmalarını, aksi takdirde kendilerini öldürteceğini söylemiş. İnançlarından vazgeçmek istemeyen gençler, imparator tarafından verilen birkaç günlük zamandan yararlanarak Tarsus yakınlarındaki bu mağaraya sığınmış ve orada mucizevi bir şekilde 300 yıl süren bir uykuya dalmışlar. İçlerinden ilk uyanan Yemliha yiyecek almak için kente gittiğinde, elindeki paranın çok eski ve anlattıklarının akla uygun olmadığını gören halk, onunla beraber mağaraya gitmiş. Ancak mağarada yedi yavru kuşun tünediği bir yuvadan başka bir şey görememişler. Bu nedenle bu mağara Yedi Uyurlar Mağarası olarak da anılır.

 

 


    Tarih ve Kültür, Mersin
  • Antik Çağda Mersin, Zephyrion

    Dağlık Kilikia ile Ovalık Kilikia sınırında bulunan antik kent Zephyrion bugünkü Mersin ilinin olduğu yer.
    15.07.2015
Popüler Yerler