Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Ege
  3. Muğla
  4. Fethiye

FETHİYE TARİHÇESİ

FETHİYE TARİHÇESİ

Antik çağlardaki adı Telmessos olan Fethiye, bölgedeki diğer kentler gibi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Telmessos’un tarihi MÖ 4. yüzyıla dayanıyor.

Başlangıçta bağımsız bir site olan Telmessos, MÖ 554’te Perslerin egemenliği altına girmiş, daha sonra Attik Delos deniz birliğine katılmış. Perslerden sonra MÖ 362’de bir Likya şehri haline gelmiş. Karyalılara armağan olarak verilen Likya şehirleri arasında bulunan Telmessos, Büyük İskender’in fethine kadar Karya idaresinde kalmış. Likyalılar döneminde Likçe adı ”aydınlık ülke” (Telmessos) olan Fethiye, MÖ 189'dan sonra Bergama Krallığı'na bağlanmış. Bergama Kralı III. Attolos'un ölümünden sonra, topraklarını Roma'ya bırakan bir vasiyetname yazınca; Telmessos’ta doğrudan Roma'nın toprağı haline gelmiş. MÖ 88 tarihinde Pontus Kralı Mithridates Roma topraklarına saldırmışsa da yapılan savaşta yenilmiş. Bu savaşta Roma'nın yanında yer alan Rodoslulara, Telmessos ve kıyı şeridi armağan olarak verilmiş. Bu dönem içinde, diğer Likya şehirleri gibi Telmessos da Rodoslulardan şikayetçi olmuş ve sonunda Roma, Likya’yı Rodoslulardan geri almış. Bizans döneminde dahi varlığını sürdüren şehir, MS 7. yüzyıldan sonra Arap akınları ile önemini kaybetmiş. 7. yüzyılda II. Anastasius Telmessos'a kendi adını vererek Anastasiupolis demiş fakat bu isim fazla iz bırakmamış.

1424 yılında Osmanlı topraklarına katılan Telmessos'a uzak şehir anlamına gelen Makri, daha sonra da Megri denmiş. Megri adı 1934 yılında ilk Türk pilotu Fethi Bey'in anısına, bugün kullanılan Fethiye ismiyle değiştirilmiş.

 

Telmessos Efsanesi

Eski adı Telmessos olan Fethiye, bölgedeki diğer kentler gibi Anadolu'nun en eski yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Efsaneye göre Tanrı Apollon, Finike kralı Agenor'un kızlarından birini sevmiş ve kıza küçük sevimli bir köpek biçiminde yanaşmış. Kız kendisine alıştıktan sonra onunla beraber olmuş ve bir çocukları olmuş. Doğan bu erkek evladın ismini adını Likya dilinde “aydınlık ülke” anlamına gelen Telmessos koymuşlar. Fethiye şehrinin efsanevi ismi işte buradan gelir.


Fethiye veya antik çağlardaki ismiyle Telmessos kentinin geçmişi filolojik tespitlere göre MÖ III. binlere dayansa da, o dönemleri doğrulayacak eserlere çok yeni zamanlarda rastlanır. Antik dönemden beri meydana gelen pek çok depremin yanı sıra, yeni yerleşim alanlarının kuruluşu; eski yapıların zaman içinde yok olmasına neden olmuş. Sadece modern kentin güneyindeki kayalıklara oyulmuş mezarlarla, şehrin çeşitli noktalarında yer alan lahit mezarlar antik çağdan günümüze ulaşabilmiş. 
Kaya mezarları içinde en ünlü ve görkemlisi hiç kuşkusuz Kral Amyntas'ın mezarı. Son yıllarda müze tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tiyatro kalıntısı da, kentin antik dönemdeki yerleşimi ve teşkilatı hakkında bazı bilgiler verir.


Popüler Yerler