Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Ege
  3. Aydın
  4. Didim

FİLOZOFLAR ŞEHRİ MİLETOS’TA YETİŞEN BİLİM, SANAT VE DÜŞÜN ADAMLARI

ILLUSTRIOS: Bilgindir. MS 5.yüzyılda yaşamıştır.

 

ISIDOROS: Ayasofya’nın mimarıdır. MS 6. yüzyılda yaşamıştır.

 

ASPASIA: Miletli zeki ve güzel kadın; Perikles’e eş olmuştur.

 

THALES: Antik dünyanın 7 bilgesinden biri olan Thales, Lidyalılar ile Gedler arasındaki Kızılırmak Savaşı sırasında, MÖ 28 Mayıs 585’deki Güneş tutulmasını matematiksel olarak önceden tespit etmiştir. Taraflara, savaşırlarsa günün kararacağını söyler. Saygınlığı sayesinde de savaşı durdurduğu söylenir. Büyük doğa bılimcisi astronom ve matematikçı olan Thales’in ünlü “Thales Teoremi” herkesce bilinir. Onun tezine göre dünyada herşeyin kaynağı sudur. MÖ 624’de doğmuş, 548’de ölmüştür. Thales, “Gnomon” adı verilen bir tür.guneş saati ile zamanı doğru olarak ölçmüştür.

 

ANAKSIMANDROS: Miletli filozof Anaksimandros, Thales’in öğrencisidir. Ilk coğrafı haritayı o yapmıştır. “Tabiat” isimli bir eseri vardır. MÖ 547’de 64 yaşında ölmüştür.

 

 

ANAKSIMENES: Tarih yazarı, matematikçi ve coğrafyacıdır. “Ay Tutulması”nı doğru olarak ilk o açıklamıştır. Herşeyin kaynağının hava olduğunu öne sürmüştür.

 

HEKATAIOS : Tarihçi ve filozoftur. Tarihçi Heredot kendine onu örnek almıştır. “Dünyanın Tasviri” isimli bir eseri vardır. MÖ 5. yüzyıl filozoflarındandır.

 

 

HIPPODAMOS: Antik dünyanın ünlü şehir plancısı ve mimarıdır. Kendi adıyla anılan “Hippodamos Planı”nın bulucusu ve ilk uygulayıcısıdır. Bu plan Milet ve Priene’de başarıya kavuşmuştur. Hippodamos, MÖ 5. yüzyılda yaşamıştır.

 

LEUKIPPOS: Filozoftur. MÖ 5. yüzyılda yaşamış; “atom”un tanımlamasını yapmıştır.

 

DAPHNIS: Mimardır. MÖ300’de yaşamıştır. Apollon Tapınağı’nın mimarlarındandır.

 

AISKHINES: Ünlü bir hatiptir. Büyük Pompeios’un önünde çok rahat konuştuğu için sürgün edildiği söylenir.

 

TIMOTHEOS: Şairdir. MÖ 447’de doğmuştur. Salamis Zaferi için yazdıklarının bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.

 

BIAS: Prieneli ünlü fılozof ve hukukçudur. MÖ 6. yüzyılda yaşamıştır. Antik çağın 7 bilgesinden biridir.


Popüler Yerler