Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. İç Anadolu
  3. Eskişehir

FRİG VADİSİ

FRİG VADİSİ

 

Sabuncupınar'dan başlayarak Ovacık Köyü’ne uzanan ve büyük bölümü çam ormanları arasında kalan alana "Frig Vadisi" deniliyor. İki ana bölümde inceleyebileceğimiz vadinin birinci bölümü; Sabuncupınar, Fındık, İncik, İnli, Söğüt mağaralarının bulunduğu kuzey bölümü. İkinci bölüm ise, daha güneydeki Ovacık Köyü, İnlice mahallesi ve çevresi.

 

NASIL GİDİLİR?

Eskişehir karayolunun 25. km’sinde Gazlıgöl yer alıyor. Bu yol üzerinde Eskişehir yönünde ilerlerken, solda Göyniş Vadisi (Frigya vadisi) tabelası ile karşılaşacaksınız. Vadi tabeladan 1 km. içeride yer alıyor. Vadiye aynı zamanda il merkezinden turlar düzenleniyor.

Otogar Tel: (0274) 223 60 96 – 223 57 31

 

GÖRÜLECEK YERLER

Eski bir yanardağ olan Türkmen Dağı'nın tüfleri ile örtülü olan Frig yaylaları, eski çağlardan beri çeşitli kavimler tarafından iskân edilmiş. Volkan tüfünün kolay işlenebilir bir kaya çeşidi olması, bölgenin en eski halklarından biri olan Frigler'in, bunları oyma ve yontma yoluyla çeşitli amaçlar için kullanmalarını sağlamış.

 

Bölgede Kybele'ye adanmış açık hava tapınakları ile savunma amaçlı yapılar, en çok göze çarpan eserler arasında yer alıyor. Bunların yanında Roma devrinde kayaları oymak suretiyle meydana getirilmiş çeşitli barınaklar, mezar odaları, ağıl ve ahır olarak kullanılan mekânlar, sarnıçlar ve ambarlar da bulunuyor.

 

Vadinin ikinci bölümü ise Kütahya'ya 55 km. uzaklıkta bulunan Ovacık Köyü'nün İnlice Mahallesi'nin doğusunda başlayan çam ormanları arasında yer alıyor. Frig Vadisi'nde kayalara elle oyulmuş kaya mezarlar, kiliseler ve sığınma-barınma amacıyla kullanılmış yüzlerce mağara bulunuyor. Çok geniş olan bölge incelenirken kendi içinde üç bölüme ayrılmış.

 

Birinci bölümde kayaların içinde iki kilise yer alıyor (Tekli kilise) ve çiftli kilise adı verilen yapıların duvarlarında freksler bulunuyor. Ayrıca kök boyayla yazılmış yazılar, mender motifleri ve haç işaretleri de görülebiliyor. Frigler ve Bizanslılar tarafından kullanılan "Deliktaş Kalesi" ikinci bölümde yer alıyor. Sığınma ve savunma amacıyla kayalar oyularak yapılan bölümde gizli geçit ve dehlizlerle birbirine bağlanan birçok oda bulunuyor. Savunma amaçlı bir kale olan “Penteser Kalesi" üçüncü bölümü oluşturuyor. Bu bölümde ise çeşitli kaya mezarları ve mağaralar var

 

 


FRİG VADİSİ Nerede, Harita

FRİG VADİSİ nasıl gidilir

Popüler Yerler