Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

 1. Otel ve Tatil Rehberi
 2. Güneydoğu Anadolu
 3. Gaziantep

GAZİANTEP TARİH VE KÜLTÜR

GAZİANTEP TARİH VE KÜLTÜR

YESEMEK AÇIKHAVA MÜZESİ

Yaklaşık 100.000 metrekare alanı kaplayan Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi’nin nasıl işletildiği, bu çalışmalarda hangi teknik ve malzemelerin kullanıldığının açıklandığı Yesemek Açıkhava Müzesi, dünyanın ilk heykel atölyelerinden. Bütün evrelere ait yontu taslaklarını bugün Açık Hava Müzesinde görmek mümkün. Yesemek Açık Hava Müzesinde 300'ün üzerinde yontu taslağı sergileniyor. Koleksiyon, sfenskler, aslanlar, dağ tanrıları, savaş arabaları, karışık yaratıklar ve çeşitli mimari parçalardan oluşuyor.

 

 

DÜLÜK ANTİK KENTİ

Gaziantep kent merkezinin 10 km. kuzeyinde, bugünkü Dülük köyünde tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer alan bu antik kentte bulunan Şarklı Mağara’da M.Ö. 6 bin yıllarında insanların yaşadığına dair taştan yapılmış aletler bulunmuş.Tarihte Doliche olarak bilinen kent Hitit'lerin baş tanrısı Teşup'un dini merkezi olmuş. Dülük köyünün içinde ve çevresinde bir çok kaya mezarları ve kaya kiliseleri mevcut.

 

KARKAMIŞ HARABELERİ

Gaziantep’e 75 km uzaklıkta, Mezopotamya havzasının orta bölümünde yer alan Karkamış, antik çağda doğunun önemli bir sanat ve kültür merkezi olmuş. Gılgamış Destanında, Geç Hitit döneminde antik şehrin ortostatları üzerinde kurulduğu tasvir edilen yörede, bugün iç ve dış şehir surları, tapınaklar ve hilani tipi ev kalıntıları göze çarpıyor. Karkamış harabeleri halen Suriye-Türkiye sınırının sıfır noktasında yer alıyor. Ayrıca Karkamış’da 10'a yakın höyük bulunuyor.

 

 

GAZİANTEP KALESİ

Gazi Antep Kalesi, Türkiye'de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden biri. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Roma döneminde bir gözetleme kulesi olarak yapıldığı, zaman içerisinde genişletildiği ve bugünkü biçimini Bizans İmparatoru Justinyanus döneminde M.S. 6. yüzyılda aldığı yolunda bilgiler var. Kalenin üzerinde hamam kalıntıları, sarnıçlar, mescit ve çeşitli yapı kalıntıları bulunuyor.

 

 

RUMKALE-HROMGLA

Rumkale-Hromgla bir kale şehir. Gaziantep’in 25 km. doğusunda, Fırat Nehri ile Merzimen Çayının birleştiği noktada sarp kayalıkların üzerinde yükseliyor. Stratejik konumundan dolayı Asur çağından beri yerleşime açık olduğu, hatta burasının Asur Kralı III. Salmanassar tarafından MO 855'de ele geçirildiği sanılıyor. Fırat ve Merzimen'in kıyısından itibaren yükselen eteklerde bir dış sur ve kompleks odalardan oluşan bir kapı geçidi ile Kale-Şehre giriliyor. Ayaktaki mimari kalıntılar ise, Geç Roma ve Ortaçağ karakteri taşıyor. En ilginç kalıntı, geniş ve silindirik bir havalandırma kuyusu ile bu kuyunun kenarından helezonik bir yolla aşağı inen ve Fırat seviyesinin altına kadar giderek su ihtiyacını karşılayan su arkı.

11. yüzyılda Urfa Haçlı Kontluğu döneminde Hromgla’nın önemli bir merkez olduğu ve Hâvarilerden Yohannes'in, burada bir süre inzivaya çekilerek İncil'in müsveddelerini kopya ettiği ve sakladığı, daha sonra bulunan kopyaların Beyrut'a kaçırıldığı sanılıyor.
Ortaçağ'da Ermenilerin "Hromkla, Süryanilerin ise Kala-Rhomata ismiyle andıkları kale-kent, 12. yüzyıl sonlarında Memlukların eline geçmiş ve Kal-at el Müslimin adını almış. Merc-i Dabık savaşından sonra Osmanlılar'ın eline geçen Rumkale, Halep Eyaletinin Birecik Sancağına bağlı bir kaza haline getirilmiş.

Rumkale'de halen Türk-İslam dönemine ait bazı yapılar ile harap vaziyette bir de Mescit bulunuyor. İlk yapımından itibaren Fırat boyunun güvenliği için kullanıldığına şüphe olmayan kalede sivil öğelerden çok askeri karakterler hissediliyor.
 

FIRAT VADİSİ
Samsat ile Rumkale arasındaki Fırat Vadisi, ilk kullanımının prehistorik dönemde olduğu şüphe götürmeyen mağaralarla dolu. Zaman zaman bir koridor izlenimi veren dik yamaçlardaki mağaralar ise, Roma döneminde mezar odaları olarak kayaya oyulmuş olan mekanlar. Bunların birçoğu daha sonradan, özellikle de Haçlı seferleri sırasında Fırat boylarının korunması için araları açılıp geçitlerle yatay ve merdivenlerle dikey olarak birleştirilip savunma sığınakları haline getirilmiş.


  Tarih ve Kültür, Gaziantep
 • ZEUGMA

  MS 2. yüzyılda en görkemli günlerini yaşayan Zeugma.
  10.07.2015
 • Mozaikler Kenti Zeugma

  Zeugma’nın asıl önemi, kazılarla ancak küçük bir bölümü ortaya çıkarılabilen Roma Villaları
  10.07.2015
Popüler Yerler