Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Karadeniz
  3. Giresun

GİRESUN TARİH VE KÜLTÜR

GİRESUN TARİH VE KÜLTÜR

GİRESUN KALESİ
Kalenin günümüze kadar gelebilen kalıntıları merkez kule ve ona bağlı güneydeki sur duvarları. Antik kaynaklarda "Bronz Duvarlı Kale" olarak anılan Giresun Kalesi’nin, Pontus Kralı I. Pharnakes zamanında yapıldığı düşünülüyor. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun 1300'lü yıllarda Türklere karşı en son sınır kalelerinden birisi. 1301’de Trabzon Rum İmparatoru II.Alexius tarafından tamir ettirilmiş.

MERYEM ANA

Eski lonca üzerinde, Hıristiyanlığın Karadeniz’de yeni yayılmaya başladığı yıllarda yapılmış olan kaya gömütü. Gizli geçitle Kufa Kuyusu'na açıldığı ve eskiden üç katlı olan tapınağın şifahane olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.


Popüler Yerler