Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Ege
  3. Aydın
  4. Didim

HERAKLEIA / LATMOS

HERAKLEIA / LATMOS

Kent, Denizli ili, Tavas ilçesinin 10 km. kuzeybatısında bulunan Vakıf Köyü sınırları içindedir. Yerleşim daha çok kuzeydeki su ile çevrili bölgede yoğunluk kazanmaktadır.

Beşparmak Dağları’nın güney eteklerinde, gölün kıyısına kurulu Heraklia’ya Çamiçi köyünden dönüp, 9 kilometrelik toprak yolla ulaşabilirsiniz. Yol önce Kapıkırı köyüne ulaştırır sizi. Köye girmeden, sahile inen bir yol ayrılıyor. Karşınızda Heraklia, antik yapılarıyla bir tarih hazinesi... Heraklia kalıntıları gölün küçük adacıklarına ve Kapıkırı köyü tepelerine dağılmıştır.

Herakleia, antik coğrafyada belirtilen Karia ile Frigya bölgelerini ayıran Babadağ (Salbake) sıradağlarının güneyinde, bugün Tavas Ovası’na bakan eteklerinde yer almaktadır. Karia kenti olarak bilinir. Herakleia ile Aphrodisias’ı küçük Kırkpınar Çayı doğal sınır olarak ayırmaktadır. Her iki kentin de Nehir Tanrısı Tmelos’tur. Herakleia; batısında Aphrodisias, güneyinde Apollonia ve Tabai, güneydoğusunda Sebastopolis ve Kidrama ile çevrilidir.

Kentin ilk kuruluşu hakkında antik kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.

Heraklia’nın tarihi MÖ 7. yüzyıla uzanır. Helenistik ve Roma dönemlerinde parlayan kent, deniz ticaretiyle zenginleşmiş; Bizans döneminde ise psikoposluk merkezi olmuştur.

Kayalık ve engebeli bir arazi üzerine kurulan kent, Roma dönemine ait 6,5 metre yüksekliğindeki surlarla ve 65 kuleyle çevrilmiş. Mükemmel denecek kadar düzgün taş işçiliği bugün bile fark edilmekte.

Kentin içindeki Athena Tapınağı, günümüze kadar gelebilmiş şanslı yapılardan. İki katlı olarak inşa edilen agoradan ise geriye tek kat kalmış. Yine de dükkan ve hanların yerlerini görebiliyorsunuz. Agoranın doğusundaki “U” planlı yapı, MÖ. 2. yüzyılda inşa edilen Şehir Meclisi Binası (Bouleuterion). Sonra sırasıyla tiyatro, stadium, Endymion Kutsal Alanı ve Haham Manastırı’nı gezebilirsiniz.

 

Stadium

Antik kenti çevreleyen sur ile bugünkü Vakıf köyünün arasındadır. Yamaçlarda doğu-batı yönündeki stadyuma ait bazı basamaklar görülmektedir. Bunlar doğu yönündedir; batıdaki basamaklar ise tamamen tahrip olmuştur.

 

Herakleia Hieron’u

Herakleia antik kentinin yaklaşık 4 km. doğusunda, bugünkü Tavas-Kızılcabölük kasabasının 1 km. kuzeydoğusunda yer alan, Ören sırtı ve Kocapınar mevkii diye adlandırılan yerlerdir. Salbakos (Babadağ) sırtında yer alan Hieron dikdörtgen prizma şeklindedir. Dört tarafını plakalardan oluşan kabartmalar çevirir. Kabartmalarda, Artemis, Apollon, Pan, Dionysos ve Herakles ile ilgili mitolojik sahneler bulunur.

 

Endymion Kutsal Alanı

Endymion Kutsal Alanı, Hıristiyanlık döneminde de kutsal sayılmıştır. Endymion’un ilginç bir mitolojik hikayesi var: Ay Tanrıçası Selene bir gece burada uyuyan çoban Endymion’u görmüş ve ona vurulmuş. Zeus, Selene’nin aşkını kıskanmış ve öfkeyle bir ceza vermiş genç çobana. Çobanı hiç uyanmamaya, sonsuz bir gençlik uykusunda uyumaya mahkum etmiş. O günden sonra oracıkta uyumuş kalmış Endymion, hiç uyanmadan. O derin uykusunda düşler görürken Ay Tanrıçası Selene her gece gelip yanına yatarmış. Selene böylece Endymion’a tam elli çocuk doğurmuş.

 

Teikhiousa

Didim’den sonra, sahil şeridinden yola devam edecek olursanız, Kazıklı Limanı’nda, gözlerden uzak küçük bir limanın sizi beklediğini göreceksiniz. Limandaki Teikhiousa antik kenti ve çevresi Sit Alanı olmasına rağmen göze çarpan tek kalıntı, ahır olarak kullanılan bir tapınağın önündeki Roma devri yazıtı.


Popüler Yerler