Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Marmara
  3. Çanakkale
  4. Gökçeada
  5. Gökçeada

HERMES'İN TAPINAKLARI: GÖKÇEADA

 

Gökçeada'nın Antik Çağ’a ilişkin tarihi konusunda pek fazla bilgi yok. Adanın en eski yerleşiklerinin Plasglarelar olduğu biliniyor.

Miltiades, M.Ö. 500’de adayı Atina’ya bağlamış. Roma egemenliği altına girinceye kadar Atina yönetiminde kalmış. Ada 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmış. Ada halkının Kaptan-ı Derya Barboros Hayrettin Paşa’ya gösterdiği ilgiyi duyan Padişah Kanuni Sultan Süleyman, adayı vakıf olarak ilan etmiş ve vergiden muaf kılmış. Balkan Savaşı yenilgisi sonucu ada, Yunanistan egemenliğine geçmiş, 1914 yılında İngilizler tarafından deniz ve hava üssü olarak kullanılmış. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile ada tekrar Türklerin eline geçmiş. Ada’nın fiilen alınması 22 Eylül 1923’tür. Bu tarih adanın Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor.

Antik dönemdeki adı İmroz olan Ada’nın en önemli yerleşim yeri, bugünkü Kaleköy (Kastro) idi. Bugün Kaleköy’de, Bizans’tan kalma surların bulunduğu tepede, bir yanı sarp uçurumlarla, diğer yanı yüksek surlarla korunan büyük bir akropol varmış. Kalenin surlarında ve Kaleköy’de ayakta kalabilmiş eski evlerin duvarlarında bu akropolün taşları kullanılmış. Helenistik dönem aydınlarından Bizanslı Stefanos, Lexikon adlı eserinde Ada’dan şöyle bahsediyor: “İmroz; bir Trakya adasıdır. Hermes’in tapınakları bulunur orada.” Roma İmparatorluğu döneminde adanın önemini koruduğu, ancak Helenistik dönemin aksine yapıların Aydıncık (Kefalos) yöresine kaydırıldığı anlaşılmakta. Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinden sonra ada, Bizans’ın bir eyaleti olmuş. 1453’de İstanbul’un düştüğü haberi gelir gelmez İmroz’da büyük bir panik yaşanmaya başlamış. Halkın varlıklı olanları gemilere binip kaçmış. Kalan birkaç soyludan biri olan Kritovulos, Gelibolu’daki Osmanlı Komutanı Hamza Bey’e pek çok hediye ile birlikte temsilciler yollamış. Bu görüşmeler sonucunda özerk bir yönetime kavuşan ada, birkaç kez daha el değiştirmiş. Balkan Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından işgal edilen Gökçeada, Çanakkale Savaşları sırasında müttefik devletlerin karargahı olarak kullanılmış. Lozan Antlaşması ile yeniden Türkiye’ye bağlanmış.

 

 

Yeni Bademli Köyü Höyüğü

Eşsiz doğa ve tarih dokusu olan Gökçeada’da Yenibademli Köyü yakınlarında, en eski yerleşim birimlerinden olan höyük kazısı çalışmalarına da devam ediliyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalarından M.Ö. 3000 yıllarına ait sur, ev temelleri, Erken Tunç, çağına ait keramikler, ağırşaklar, taş balta, silex ok ucu, perdah, ezgi taşları, yonga parçaları bulunmuş. Höyük kazısıyla adanın en eski yerleşim tarihinin aydınlatılması, doğu ve batı arasında üstlendiği rolün belirlenmesi amaçlanıyor.

 

İmbros

Kaleköy yakınlarında yer alıyor. Kalede Bizans ve Ceneviz yapı özelliğini gösteriyor. Çevrede, mermer  mimari parçaları, heykel kırıkları, duvar kalıntıları bulunuyor.

 


Popüler Yerler