Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Ege
  3. Muğla
  4. Köyceğiz

KÖYCEĞİZ TARİHÇESİ

KÖYCEĞİZ TARİHÇESİ

Köyceğiz'in tarihi MÖ 1200 yılına kadar uzanıyor. Sırasıyla Karyalılar, İyonlular, Dorlar, Akalar, Karya - Lidya ittifakı, Persler, Helenler, Romalılar, Selçuklular, Menteşeoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu bölgede hakimiyet kurmuşlar. Köyceğiz; Antik çağda "Kaunos", Anadolu Selçukluları, Menteşeoğulları ve Osmanlılar devrinde “Yüksekkum” ve "Köyceğiz" adıyla anılmış. Menteşeoğulları döneminde ise bir yerleşim yerine dönüşmüş. 

Gölün taşkınlıklarından dolayı, ilçe merkezi önce Dalyan sonra yeniden Köyceğiz köyüne taşınmış.1894'te ise Köyceğiz ilçe merkezinin bulunduğu yer (Yüksekkum) yerleşim merkezi olarak kabul edilmiş.

 

EFSANELERDEKİ KÖYCEĞİZ

Efsaneye göre Köyceğiz, gölün alanı üzerinde bulunan bir ovada kurulmuş. Bilinmeyen bir zamanda ovayı sular basmış. Felaketin seyrine gelenler gölün doğu kısmında kalan birkaç evi ve insan görünce "Bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir Köyceğiz kalmış" demişler. Köyceğiz adının buradan geldiğine inanılır.


Popüler Yerler