Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Ege
  3. Aydın
  4. Kuşadası

KUŞADASI, TARİH VE KÜLTÜR

GÜVERCİNADA

Kuşadası'nın hemen kıyısında yer alan Güvercinada, bir mendirek ile sahile bağlanmış. Ada’da sarp kayalar üzerine inşa edilmiş bir Bizans kalesi yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, korsanlara karşı kullanıldığından halk arasında "Korsan Kalesi" adı ile de anılıyor. Adanın en yüksek yerindeki kule, muhafızların oturması ve gözetleme yeri olarak kullanılmış. Kale restore edilerek, çevre düzenlemesi yapılmış; çayhane, diskotek, dinlenme ve eğlence yerleri açılarak turistik kullanıma uygun hale getirilmiş.

 

PYGALE

Kuşadası’nın kuzeyinde yer alan Pygale, efsaneye göre Agamemnon'un askerleri tarafından kurulmuş. Agamemnon'un askerlerinin bir kısmı bir çeşit hastalıktan dolayı burada bırakılmış ve bunlar kentin ilk halkını meydana getirmişler.

Strabon'un bildirdiğine göre Pygela'da Artemis Munykhia tapınağı bulunmakta. Arkeologların Pygela'da yaptığı araştırmalarda yerleşimin çok eski çağlara kadar uzandığını saptanmış. Pygela aynı zamanda Miken seramiği bulunan merkezler arasında gösteriliyor.

 

PANİONİON

Panionion, Davutlar-Güzelçamlı yolu kenarında, yoldan birkaç yüz metre içeride yer alıyor. Panionion kurulduğu ilk günden başlayarak İyon kentlerinin gelişmesini sağlayan merkezi bir örgüt. Herodot tarafından bildirilen 12 kentin adları şöyle: Milet, Myus ve Priene; merkezi bölgede, Efes, Kolophon, Teos ve Lebedos; kuzeyde, Erythrai, Klazomenai, Phokaia ve Samos ile Chios adaları. İçlerinde eski İzmir kentinin de bulunduğu 12 İyon kenti Panionion olarak adlandırılan politik amaçlı bir birlik oluşturmuşlar. Panionion Birliği, Mykale Dağının eteğindeki Güzelçamlı yöresinde, Poseidon Helikonios'a atfedilen kutsal bir yerde toplanıyormuş. Yapılan kazılarda bir sunak ortaya çıkarılmış.

 

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI

Dilek Yarımadası’nda 11 bin hektarlık bir alanı kapsayan Milli Park, Kuşadası’nın güneyinde yer alıyor. Yarımada'nın güneyinde bulunan Büyük Menderes Deltası’nın morfolojik gelişimin hızlı olduğu ağız kısmı, bu gelişim sürecinin ürünü olan birçok lagün ve bataklıkları bünyesinde barındıran bir sulak alan karakterine sahip. Bu dağlık arazi, kanyonlar ve vadiler ile parçalanmış. Yarımada bu yer şekillerinin yanında kumlu, çakıllı, yatık ve yüksek kıyı şekilleri içeren plajlarıyla, doğal, tarihi ve kültürel değerleri içinde barındırıyor.

Park, bu ilginç jeolojik ve jeomorfolijik yapısı yanında, Akdeniz bölgesinde ender görülen bir bitki örtüsüne sahip. Park alanında, soyu yeryüzünde hemen hemen tükenmek üzere olan türlere de rastlanıyor. Bunun en tipik örneği Anadolu Parsı. Milli Parkta, çok sayıda sürüngen, memeli hayvan ve kuş türleri bulunduğu gibi, Akdeniz’e özgü hemen hemen bütün balık çeşitleri ile deniz kaplumbağaları yaşama ve çoğalma olanağı bulmuşlar. Akdeniz ülkelerinde korunmaya alınan Akdeniz foku da yörenin sakinlerinden.

Park, ayrıca trekkingciler için de orman içi patikalarda yürüme ve tırmanma olanakları sağlıyor. Doğal ortamın bozulmaması için park alanı içinde günübirlik tesisler dışında, gecelemeye elverişli tesis kurma izni yok.

 

KURŞUNLU MANASTIRI

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın tam arkasında kalan Manastır’a, Kuşadası- Söke yolundan ulaşılıyor. 600 m yükseklikteki yer alan Kurşunlu Manastırı, Kuşadası'nın muhteşem manzarasına sahip. Özellikle baharda; bölge kuşların cıvıldadığı, yeşilin bütün tonlarının mavi denizle kucaklaştığı, çiçeklerin mis gibi koktuğu, suların çağladığı doğal bir fauna adeta. 8. yüzyılda, yoğun Hristiyan göçü sonucu Anadolu'nun bu yöresi, dinsel merkezlerden biri olmuş. Baskıdan kaçan din adamları, gizlenebilecekleri ve tapınabilecekleri bu bölgede kiliseler ve manastırlar yapmışlar. Manastırın bu denli uzak ve yüksekte yapılmış olmasının, putperestlerin ve dinsizlerin saldırılarına karşı savunma amaçlı olduğu biliniyor. Manastırda; yemekhane, kiler, mutfak, keşiş odaları, revir (sağlık ocağı), şapel (küçük kilise), nekropol (mezarlık), manastır surları ve savunma odaları gibi bölümler mevcut.

 

ÖKÜZ MEHMETPAŞA KERVANSARAYI

Kervansaray, 1618 yılında Aydın Valisi Öküz Mehmet Paşa tarafından, deniz ticareti için yaptırılmış bir Osmanlı eseri. Ortalama 8.50 mx 21.60 m ölçülerindeki avlunun etrafını, iki katlı revaklı bir yapı çevreliyor. Avlunun ortasında kazı ile açığa çıkarılan şadırvan, bugün çadır haline getirilmiş. Avluyu çevreleyen çapraz tonozlu her revak bölümünün arkasında bir oda mevcut. Kervansaray'ın üstünü düz bir dam örtüyor. Denizden gelecek saldırıları önlemek amacıyla kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerine ayrı bir önem verilmiş. Kuzey ve dış surlarla birlikte düşünüldüğü için savunmada ağırlık buraya verilmiş. 1964 yılında restorasyondan geçirilen Kervansaray, günümüzde otel ve restoran olarak kullanılıyor.

 

NEOPOLİST (YILANBURNU)

Güvercinada'nın biraz ilerisinde, ikinci bir yarımada halinde denize uzanıyor. Antik Neopolis'in Kuşadası'nda ilk yerleşme yeri olduğu ve İyonlar tarafından kurulduğu sanılıyor. Görünürde birkaç duvar kalıntısı mevcut.


Popüler Yerler