Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

 1. Otel ve Tatil Rehberi
 2. Ege
 3. Muğla
 4. Marmaris

Marmaris, tarih ve kültür

Marmaris, tarih ve kültür

Bölgenin tarihi eski Bronz Çağı’na (MÖ 3200-1950) kadar uzanıyor. Akdeniz ile Ege Denizi arasında geçiş noktasında bulunan Marmaris, tarih boyunca hem karadan hem de denizden saldırılara uğramış. Akdeniz'in değişik bölgelerinden, Ege, Yunanistan ve kuzeyden gelen ticaret gemilerinin demir atmaları için de uygun bir konuma sahip olan Marmaris'in eski adının Physkos olduğu biliniyor.

Marmaris'in tarihi büyük çapta Karya bölgesinin tarihi ile benzerlik gösteriyor. MÖ 333 yılında Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından kuşatıldığında, şehir yöneticileri, kadın ve çocukları iç kalede toplayıp ateşe vermişler, kendileri de dağlara çekilmişler. Daha sonraları İskender'in generalleri arasında sık sık el değiştiren bölgede Bergama Krallığı’nın yönetimi görülüyor.

MÖ 2. yüzyılda Roma yönetimine giren bölgede, bu devirlerden kalma kitabeler bulunmuş. Bunlardan birinde Physkos ve Kedrai'yi (Sedir Adası) birlikte yöneten Rodoslu memurun adı geçiyor. Roma İmparatorluğu’ndan sonra mirası Bizans İmparatorluğu devralmış.

MS 1261 yılında Türk Menteşe Beyliği’nin eline geçen Marmaris bu devirde bazı tarihi olaylara sahne olmuş. Marmaris'in ilk defa 1390 yılında, ikinci defa 1420 yılında Osmanlı yönetimine girdiği biliniyor. 1522 yılında Rodos seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman Marmaris'ten geçmiş. Amiral Nelson, Fransız donanmasını ve Napolyon'u takip ederken 1798 yılında Marmaris limanına demir atmış ve onarım yaptırmış. 

 

Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi

Marmaris Arkeoloji Müzesi, tarihi bir mekanda, Marmaris Kalesi'nde hizmet veriyor. Herodot, Marmaris'te ilk surların, MÖ 3000’de yapıldığını yazıyor. O dönemde bir Karya kenti olan Physkos (Marmaris), bugün olduğu gibi Ege Denizi ve Akdeniz arasında bir geçiş noktasıymış. Kentin limanı, Rodos ve Mısır'a açılan ticaret yollarıyla çağlar boyunca önemini korumuş. MÖ 334 yılında, Marmaris'i işgal eden Büyük İskender'in stratejik öneminden ötürü kaleyi onarttığı biliniyor.

Marmaris Kalesi'nin yapımından söz eden tek yazılı kaynak, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi. 17. yüzyılda Muğla çevresini gezen Evliya Çelebi, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi öncesinde kalenin yapılması için emir verdiğinden ve kalenin sefer sırasında askeri üs olarak kullanıldığından söz ediyor. Kaynakta, kalenin ana kaya üzerine dört tabyalı olarak inşa edildiği, düzgün taşlardan örülmüş 400 ayak duvarı olduğu, giriş kapısı üstünde bir kitabe, içerde dizdar, imam, kayyum ve nöbetçiler için birer oda bulunduğundan söz ediliyor. "Bahriye Kitabı"nı yazan Piri Reis ise, Marmaris Limanı'nı ayrıntılarıyla anlattığı eserinde ve çizdiği haritada Marmaris Kalesi'ne yer vermemiş. Piri Reis'in Akdeniz'deki kaleleri çizdiği ve kitabı için notlar aldığı 1494-1520 yılları arasında, Marmaris limanında bir kalenin varlığı kaydedilmemiş.

Kalenin önemli bir kısmı, Birinci Dünya Savaşı sırasında, bir Fransız savaş gemisinin top atışları ile yıkılmış. Yakın zamana kadar, içi Marmarisliler tarafından iskan edilen kalede, 18 konut, bir çeşme ve bir sarnıcın bulunduğu biliniyor.

Marmaris Kalesi, 1980-1990 yılları arasında restore edilip 1991 yılında Marmaris Müzesi olarak hizmete açıldı. Toplam yedi kapalı mekanı bulunuyor. Beşik tonozla örtülü olan kapalı mekânlardan ikisi arkeoloji salonu olarak düzenlenmiş. Bu salonlarda ve bahçede bölgeden toplanan taş eserler, Hellenistik, Roma ve Bizans çağlarına ait amforalar ile Knidos, Burgaz, Hisarönü kazılarında açığa çıkarılan pişmiş topraktan yapılmış kandiller, şişeler, çeşitli kaplar, cam eserler, ok uçları, sikkeler ve süs eşyaları sergileniyor. Etnografya salonunda ise, Osmanlı Dönemi sonuna tarihlenen günlük yaşamla ilgili dokuma, halı, kilim, mobilya, bakır mutfak eşyaları, silahlar ve süs eşyaları sergilenmekte. Diğer mekânlar sanat galerisi, büro ve depo olarak kullanılıyor. 

 

Taşhan ve Kemerli Köprü
İskelebaşı semtindeki Taşhan (Muğla yolu 10 km.), kagir kemerli köprüsü ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış.

 

Kervansaray
Osmanlı dönemine ait üzeri kemerlerle örtülü kagir bir yapı.1545 yılında yapılan eserde, 7 küçük ve 1 büyük oda bulunuyor. Kervansaray günümüzde hediyelik eşya dükkanlarına ev sahipliği yapıyor.

 

Sarıana Türbesi
Kanuni, Rodos seferine çıkmadan önce kehanetleriyle ünlü Fatma Ana’yı (Sarıana) burada ziyaret etmiş. Sarıana mahallesinde, şehri kuzeydoğudan kuşbakışı gören türbenin yanında yeni bir cami bulunuyor. Kanuni, Rodos seferine çıkmadan önce kehanetleriyle ünlü Fatma Ana’yı (Sarıana) burada ziyaret eder. Olumlu yanıt aldıktan sonra Rodos kuşatmasına başlar. Marmaris'ten hareketinden önce, Osmanlı askerleri Sarıana'nın ineğinden sağılan sütle kahvaltı yaparak sefere çıkar.

İbrahim Ağa Camisi 
1789 yılında İbrahim Ağa tarafından Kemeraltı Mahallesi’nde yaptırılan caminin üzerindeki büyük kubbe, mimari açıdan oldukça ilginç.

 

Bedesten
Alışveriş merkezlerinin ilk örneklerinden. Günümüzde de bu işlevini sürdürüyor.


  Tarih ve Kültür, Marmaris
 • Marmaris, tarihçesi

  Marmaris'teki ilk yerleşimin, bölgeye başkanlarının adı Kar olan bir kavimin gelmesiyle başladığı iddia edilir.
  03.07.2015
Popüler Yerler