Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

 1. Otel ve Tatil Rehberi
 2. Ege
 3. Denizli

PAMUKKALE, ANTİK KENTLER

PAMUKKALE, ANTİK KENTLER

Laodicea

Çürüksu (Lykos) Irmağı’nın güneyinde kurulu bir kent. Kent, literatürde daha çok “Lykos’un kıyısındaki Laodicea” olarak tanımlanıyor. Bazı kaynaklara göre kent, MÖ 261-263 yılları arasında II. Antiokhos tarafından kurulmuş ve Antiokhos’un karısı Laodicea’nın adını almış.

Laodicea, MÖ 1. yüzyılda Anadolu’nun en önemli ve ünlü kentlerinden biriydi. Kentteki büyük sanat eserlerinin tümü bu döneme aittir. Romalılar da Laodicea’ya özel bir önem vermişler ve “Kıbyra (Gölhisar-Horzum) Conventus”unun merkezi yapmışlar. İmparator Caracalla zamanında Laodicea’da bir seri kaliteli sikke basılmış. Laodicea halkının da katkılarıyla kentte çok sayıda anıtsal yapı inşa edilmiş. Küçük Asya’nın 7 ünlü kilisesinden birinin bu kentte bulunması, Hıristiyanlığın burada ne kadar önemli olduğunun göstergesi. MS 60 yılında meydana gelen çok büyük bir deprem kenti yerle bir etmiş. Büyük tiyatro, küçük tiyatro, gymnasium, anıtsal çeşme, meclis binası, Zeus Tapınağı ve büyük kilise Laodicea’nın görülmeye değer yapıları.

 

Tripolis

Büyük Menderes Nehri ve Yenice köyü arasında bulunan Tripolis kentinden geriye fazla bir şey kalmamış.

Tripolis, Denizli il merkezinin 40 km. kuzeyinde yer alır. Buldan ilçesi Yenicekent kasabasının doğusunda, Büyük Menderes Nehri ile kasaba arasındaki yamaçlar üzerinde kurulmuştur. Yenice köyüne gitmek için Denizli-Aydın karayolunun 25. kilometresinden Buldan yönüne sapılıyor; 10 kilometre sonra sağ tarafta “Yenicekent”  tabelası görülüyor. Tripolis, Yenice köyünün 3 kilometre dışında. Kent, batıya açılan Büyük Menderes Ovası ile hem Ege kıyılarına hem de İç Anadolu ve Akdeniz’e bağlanmakta. Güneyindeki Çürüksu Vadisi’nde kurulmuş olan çağdaşı Laodicea’ya 30 km., Hierapolis’e ise 20 km. uzaklıktadır. Tripolis, Lidya bölgesinin içinde kalır. Karia ve Frigya bölgelerine ulaşımı sağlayan sınır, ticaret ve tarım merkezlerinden biridir. Kuruluş mantığı ve şehircilik anlayışı ile yörenin en zengin kentlerindendir. Tripolis’in, Lidyalılar döneminde kurulduğu tahmin edilmektedir. Yörenin Lidya, Pers ve Helenistik dönemlerine ilişkin tarihi bilgilere henüz ulaşılamamış; kalıntılara rastlanamamıştır.

Bulunan kent kalıntıları Roma ve Bizans dönemlerini yansıtır. Anıtsal yapıların en iyileri MS 1.- 2.- 3. yüzyıllarda yapılmıştır. Plinius’a göre, şehrin bir diğer adı Apollonia’dır. Sikkelerinde tanrıça Leto’nun, “Letoia Phthia” oyunlarının ve Menderes Nehri’nin isimleri yer almaktadır. Tripolis ve çevresi tarih içinde birçok deprem ve savaşa sahne olmuştur. MS 325 yılında Nikea meclisinde hazır bulunan Lidya piskoposları listesinde adının geçiyor olması Tripolis’in piskoposluk düzeyinde bir şehir olduğunun göstergesidir. Antik kent Tripolis’te tiyatro, sur duvarları ve bazı yapı kalıntılarına rastlamak mümkün.

 

Tripolis'in Yapıları

Tiyatro

Kent merkezindedir. Yunan tiyatroları gibi araziye uyum gösterecek şekilde yapılmıştır ancak Roma dönemi karaktesitiklerini barındırır. Yapının tüm bölümleri harap durumdadır. Yaklaşık 10 bin kişi alabilecek kapasitededir.

 

Hamam

Tiyatronun 200 m kadar batısında, Sur duvarları dışında yer almaktadır. Dış duvarları kısmen ayaktadır. Tonozlu ve kemerli iç kısımlar yıkılmıştır ancak mekan organizasyonu anlaşılmaktadır. Kalın duvarlarında büyük nişler bulunmaktadır.

 

Şehir Binası

Hamamın yaklaşık 150 m. güneyinde yer alan yapıdan geriye sadece temelleri kalmıştır.

 

Kale ve Surlar

Tripolis, Geç Roma ve Bizans dönemlerinde sur ve kaleyle çevrilmiştir. Eğimli arazide kurulan kentin surları yer yer burç, gözetleme kulesi ve kalın duvarlarla desteklenmiştir. Tiyatroya bitişik devam eden sur, kentin kuzeyinde bulunan en yüksek tepede kuleyle birleşir. Savunma amaçlı kullanılan yapı, düşman tehlikesine karşı önlem alınabilmesi için gözetleme kulesi işlevi görmüştür.

 

Nekropol

Surun, doğu ve güney yamaçlarında yer almaktadır. Burada kaya mezarları, podyumlu mezarlar ve lahitler göze çarpar.

 

Kolossai (Colossae)

Bugünkü Honaz ilçesinin 3 km. kuzeyinde, Honaz Dağı’nın yamacındaki tepeler üzerinde kurulmuş olan antik Kolossai kentinin tarihiyle ilgili kesin bir bilgi yok.

Frigya’nın en önemli merkezlerdendir. Ksenephon’a göre Frigya’nın 6 büyük şehrinden biridir. Pers egemenliği altındayken en parlak dönemini yaşamıştır. MÖ 2. yüzyıldan itibaren Hierapolis ve Laodicea’nın kurulmasıyla önemini yitirmiştir.

Bölgedeki diğer antik kentler gibi Kolossai de depremlerden büyük zarar görmüş, birkaç kalıntının dışında günümüze ulaşan bir yapıtı yoktur. Bizans döneminde bugünkü Honaz’ın yerine Khonae adında bir şehrin kurulmuş olduğu bilinmekte. İlçedeki diğer tarihi eserler, Selçuklulardan kalma bir kaleyle, II. Murat döneminden kalma Murat Camii.

 

Beyce Sultan Höyüğü

Çivril ilçesine bağlı Menteş köyü yakınlarında, ilçe merkezine 4 km. uzaklıkta yer alıyor.

Höyükte yapılan kazılarda Geç Kalkolitik, İlk ve Orta Tunç çağlarına ait çok sayıda mermer, bronz, kemik ve seramik eserler ortaya çıkarılmış. Beycesultan Höyüğü kazısından çıkan buluntular, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Hierapolis Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.


  Tarih ve Kültür, Denizli
 • PAMUKKALE TARİH VE KÜLTÜR

  Bergama kralı Lysimachos’un, karısı Hiera’nın adına kurduğu antik şehir Hierapolis’in kalıntıları, Pamukkale’nin etrafına dağılmış durumda.
  06.07.2015
 • PAMUKKALE EFSANESİ

  Çökelez Dağı eteklerinde fakir oduncu bir aile yaşarmış.
  06.07.2015
Popüler Yerler