Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Akdeniz
  3. Mersin
  4. Silifke

Silifke'nin görkemli tarihi

Kalenin eteğinde, Bizanslılardan kalma bu su deposu 46 m uzunluğunda, 23 m genişliğinde ve 14 m derinliğinde olup, içine doğu köşesindeki helezonik merdivenle iniliyor. Anadolu sarnıç mimarisinde örneği az görülen Tekirambarı su sarnıcının tüm duvarları su sızmasını önlemek ve ayrıca anıtsal bir özellik vermek için düzgün kesme taşlarla desteklenmiş, uzun kenarında 8; kısa kenarında 5 yuvarlak kemerli niş oluşturulmuş.

Göksu Irmağı üzerindeki altı gözlü taş köprü Roma İmparatoru Domitanyus tarafından MS 78’de yaptırılmış. 1875 ve 1972 yıllarında retorasyon yapılmış.

Kalenin Seleskoslar zamanında yapıldığı, Roma ve Bizans zamanında geliştirildiği tahmin ediliyor. Denizden 184 m. yükseklikte. Kale içinde Göksu'ya inilen basamaklı bir yol bulunuyor. Kale çevresi 4827 m. 23 kule ve burç ile dört yana açılan kapıları var. Orta kısmında Selefkiya krallarının şatosu göze çarpıyor. Bu şatonun altında kayalara oyulmuş derinliği 5 m., uzunluğu 18 m., genişliği 5 m. olan bir mahzen var. Mahzenin yanında suyu hiç eksik olmayan bir sarnıç görülüyor. 1190 yılında Kilikya Ermeni Devleti'nin yönetimine girince Silifke Kalesi tamir ettirilmiş. Kalenin içerisinde Sultan II.Beyazıt tarafından yaptırıldığı sanılan mescit harabesi var.

Silifke'nin 1.5 km kadar güneyinde bir tepe üzerinde, Hıristiyanlık dönemine ait kutsal bir sit alanı. Aya Tekla, Hıristiyanlığı yayan ilk kadın azize olarak biliniyor. Yaşamının son yıllarını buradaki mağaralarda geçirerek yöre halkına Hıristiyanlığı yayıp, mucize yarattığına inanılıyor. Tarsus’da yaşayan Saint Paul'un en iyi öğrencilerinden. Konya’da yaşarken yasak olan Hıristiyanlığı yaymak için Silifke'ye göç etmiş. Burada sığındığı mağarasında dini görevini yaparken ölmüş. MS 313 yılında Konstantin Hıristiyanlığı kabul edince, Aya Tekla adına yaşadığı mağara üzerine şimdiki kiliseyi yaptırmış. Hıristiyanlarca "Şehitlik" olarak kabul edilmiş ve hac merkezi ilan edilmiş. Bu sebeple birçok yabancı turist ziyaret için buraya geliyor.

Kızkalesi'nden Silifke'nin Hüseyinler Köyü'ne giden asfalt yolun 5. kilometresinde batıya ayrılan iki kilometrelik taşlık yolun sonunda Şeytan Deresi vadisine varılır. Bu vadinin dik yamacında, kayaların yüzünde 9 niş içerisinde MS I2. yüzyıldan kalma 11 erkek, 4 kadın, iki çocuk ve bir dağ keçisi kabartması mevcut. Bazı nişlerin alınlığında Roma kartalı kabartması görülüyor.

Taşucu yolu üzerinde yer alan kilise, plan ve barındırdığı eserleriyle yörenin en modern müzesi görünümünde. Müzede Roma, Selçuk, Bizans ve Osmanlı devirlerine ait eserler sergileniyor. Ayrıca müzenin bir odası Atatürk'e ayrılmış. Atatürk'ün ilçeye gelişi sırasında kullandığı eşyalar ve çiftliği ile ilgili yazılı belgeler sergileniyor.

Silifke Müzesi'nde arkeolojik ve etnografik eserler de yer alıyor. Neolitik dönemden başlayarak MÖ 1200 yılları, Arkaik, Grek, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait eserlerin bulunduğu Müze'nin sorumluluk alanında Cennet-Cehennem, Uzuncaburç, Olba Holmi, Aphrodisias, Kelenderis, Canbazlı, Kkoriasion, Korykos, Seleukeia, Mylea, Meydancık ve Ura da bulunuyor.
Tel: (324) 714 10 19, Fax: (324) 714 28 52           

Atatürk, Silifke'ye olan ilgisini burayı dört defa ziyaret ederek göstermiş. Hatta Silifke'yi ziyaretlerinin birinde burada bir çiftlik satın almış ve merkezi de bu çiftlik olmak üzere bir Tarım Kredi Kooperatifi kurulması için talimat vererek kendisini de bu kuruluşun 1 Nolu üyesi olmuş. Atatürk'ün Silifke'ye ilk gelişi olan 27 Ocak 1925 tarihinde kaldığı ev bugün restore edilerek Atatürk Evi ve Müzesi olarak kullanılıyor.

 


Popüler Yerler