Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Akdeniz
  3. Mersin

Viranşehir (Pompeipolis / Soloi), Mersin

Mersin'in 14 km batısında, deniz kenarında bulunan Soloi antik kenti, MÖ 7. yüzyılda Rodoslu koloniciler tarafından kurularak kente güneş anlamına gelen Soloi adı verilmiş. Darius (MÖ 521-485) zamanında, Klikya’yı ele geçiren Persler için Soloi önemli bir liman kenti olmuş ve adına sikke bastırılmış. Pers-Yunan savaşları sırasında, MÖ 449 yılında Klikya’yı bir süre işgal eden Atinalılar, Soloi'yi yönetim merkezi yapmışlarsa da, bir yıl sonra

yapılan Kilyos Barışı ile burayı Perslere geri vermişler. MÖ 333 de Asya seferine çıkan Aleksander, Soloi yi Pers işgalinden kurtarmış. Kent Seleukos Krallığı'nın son yıllarında Klikya korsanlarının denetiminde kalmış. Roma yönetimi Akdeniz’deki korsan faaliyetlerine son vermek amacıyla, MÖ 64 yılında Pompeius'u görevlendirmiş. Pompeius da İtalya'dan başlayarak Yunanistan ve Kilikya'ya kadar olan bölgeyi korsanlardan temizleyerek Soloi'ye kadar gelmiş. Burayı da korsanlardan kurtarmış. Yürüttüğü büyük operasyonun zaferi anısına, kenti yeniden imar ederek, adını Pompeipolis olarak değiştirmiş.
Bizans döneminde, Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinin ardından, Soloi,
Piskoposluk merkezi yapılmış. Kent 527 yılında meydana gelen büyük yer sarsıntısı ile tamamen harap olmuş. Yeniden inşa edilmeye çalışılsa da, bu yüzyıldan sonra yoğunlaşan Sasani ve Müslüman Arap akınları nedeniyle yeniden eskisi gibi imar edilemeyerek terk edilmiş. Bu nedenle ören yerine Viranşehir de deniliyor.
Pompeipolis kentinde liman, sütunlu cadde, tiyatro, Roma hamamı, kent duvarları, nekropol su kemeri gibi yapılar mevcutmuş. Günümüzde dağ kapısından deniz kapısına kadar uzanan korint başlıklı 200 sütunlu yoldan, 41 adet sütun ayakta kalmış. Bunlardan 33 adeti başlıklı olup insan aslan ve kartal kabartmaları ile süslenmiş. Ayrıca liman, hamam kalıntıları, su kemeri bugüne kadar ulaşabilmiş kalıntılar arasında. Mersin Müzesi’nde kente ait eserler sergileniyor.

 

MAKAM-I ŞERİF CAMİİ VE DANYAL PEYGAMBER KABRİ

Makam-ı Şerif Camii 1857 yılında yapılmış. Caminin doğusunda Danyal Peygamber’in kabri yer alıyor. Bu nedenle camiye "Makam camii" ismi verilmiş.
Hz. Danyal, II. Babil Kralı Nebukadnesar (MÖ 605-562) zamanında yaşamış, Yahudileri Babil esaretinden ilmi ve kehanetleri ile kurtarmış bir peygamber. Rivayete göre; Nebukadnesar rüyasında İsrailoğullarından gelecek bir erkek çocuğun kendi tahtını sarsacağını öğrenir. Bunun üzerine İsrailoğullarından doğan erkek çocukların öldürülmesini emreder. Hz. Danyal doğunca, ailesi onu dağ başında bir mağaraya bırakır. Mağarada bir erkek ve bir dişi aslan himayesinde büyüyen Danyal delikanlı olunca kavmi arasına karışır. Bir kıtlık senesinde Tarsus'a davet edilen Danyal Peygamber’in, Tarsus'a gelmesiyle birlikte bolluk meydana gelmiş, bu nedenle Danyal Peygamber Babil'e geri gönderilmemiş, ölünce de Tarsus'ta şimdiki Makam Camiinin bulunduğu yere gömülmüş. Hicri 17 yılında Hz. Ömer devrinde Tarsus fethedildiği zaman Danyal Peygamberin mezarı açtırılmış burada büyük bir lahit içerisinde altın iplikle dokunmuş kumaşa sarılı gayet uzun boylu bir ceset bulunmuş. Başından geçen maceraların sembolü olarak biri erkek olan iki aslan ve dişi aslan tarafından yalanan genç bir çocuk figürünün bulunduğu bir yüzüğe rastlanmış. Bunun üzerine Hz. Ömer Danyal Peygamber’in cesedinin, Yahudiler tarafından çalınmasını önlemek için daha derine defnettirmiş ve üzerinden de Berdan nehrinden gelen ufak bir çayın suyunu geçirmiş. Nitekim caminin son tamiratı sırasında çok derinlerde, caminin arka ve alt kısmında suyun giriş yerinde kalın ve muntazam mazgal demirleri çıkmış. Danyal Peygamber’in cesedi bu mazgallardan geçen suyun çok aşağısında bulunuyor.

 


    Tarih ve Kültür, Mersin
  • Antik Çağda Mersin, Zephyrion

    Dağlık Kilikia ile Ovalık Kilikia sınırında bulunan antik kent Zephyrion bugünkü Mersin ilinin olduğu yer.
    15.07.2015
Popüler Yerler