Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. İç Anadolu
  3. Eskişehir
  4. Çifteler

Yazılıkaya Açıkhava Mabedi ve Midas Anıtı

Çifteler’e 39 km uzaklıkta bulunan Yazılıkaya Köyü, 1315 metre yükseklikte, dikdörtgen biçimindeki Frigya Yaylası üzerinde, antik şehir Akropol’ün eteklerinde kurulu. Adını da antik Midas şehrindeki Midas Anıtı’ndan almış. Bu kadar yüksekte olduğu için bölgenin en güzel, havası en temiz yörelerinden biri. 1883 yılında Kafkasya’dan göç edip Sivas’ın Emirdağ yöresinde bir süre kaldıktan sonra buraya yerleşen Karaçaylılar tarafından kurulmuş. Köy kurulduktan sonra halkın bir kısmı ayrılarak Akhisar Köyü’nü kurmuşlar. Köyün kurulduğu bölge yoğun Frig kalıntıları ve anıtları ile kaplı olduğu için 1. derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak koruma altında. Köyde misafirler için İl Özel İdaresi’nce yapılmış bir motel ve köy konağı var. Köy konağında bulunan kütüphanede yerli ve yabancı ziyaretçilere kılavuzluk hizmeti veriliyor. Dünyaca ünlü Midas Kenti ve Midas Anıtı’nı her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Midas Anıtı: Midas Anıtı, Frigya tarihi açısından oldukça önemli. Bir mezar anıtı olarak değil; Frigya’da pek çok kaya anıtı örneğinde olduğu gibi, bir Kybele (Ana Tanrıça) heykeli koymak üzere yapılmış. Anıtın M.Ö 550 yıllarında yapıldığı sanılıyor. Kaya üzerine, bir tapınağın cephesi biçiminde işlenmiş ve doğuya bakıyor. Akropol’ün kuzeydoğu cephesinde, püskürük bir kaya üzerine işlenmiş bu anıtın yanı sıra Akropol’ü çevreleyen sur duvarları, yeraltı merdivenleri, mezarlar, sunaklar, bitmemiş Küçük Yazılıkaya ve çeşme bulunuyor. Anıtın en ilginç yönü, üzerinde henüz çözülememiş olan ve ilk kez 1839 yılında Charles Texier tarafından sözü edilen, üç yazıtın bulunmasıdır.
 

Birinci Yazıt; alınlığın üzerindeki kaya çıkıntısı üzerinde bulunuyor. 11 m uzunluğunda ve 45 cm büyüklüğünde harflerle yazılı. Frig dili ile ilintili "Ateş" ve "Midai" sözcükleri belirgin olarak okunabiliyor. Ateş, Frigliler’in bir tanrısı. Midai, efsanelere göre Kral Midas’ın annesi ve ürünlerin koruyucusu. Aynı zamanda, demirin keşfi de bu tanrıçayla ilgili. Bu yüzden, bu anıt ile demir endüstrisinin kökeni arasında bir bağlantı olduğu düşünülüyor.
 

İkinci Yazıt; Midas Anıtı’nın iki ucunda dikdörtgen şeklindeki bir girintinin, dip duvar ve yan duvarı üzerine, 45 cm’lik harflerle yazılı.
 

Üçüncü Yazıt; kuzey taraftaki dikdörtgen dikmenin üzerinde, yukarıdan aşağı 25 cm. büyüklüğünde harflerle yazılı. Yazıtın başındaki "Baba " sözcüğü belirgin olarak okunabiliyor. 

Küçük Yazılıkaya ise Midas Anıtı’nın, 210 metre güneybatısında yukarıdan aşağıya işlenmeye, oyulmaya başlanmış; ancak alt kısmı işlenilmeden kalmış bir anıt. Midas Anıtı ile benzer yönleri var. Üstte süslü bir alınlık, iki yanda geometrik motifler, yine üstte yatay bir motifle birleşiyor. Anıtın işlenmiş kısmı, 180 metre. Bu anıtın da Midas Anıtı gibi, dinsel törenlerde kullanılmak için yapılmaya başlanmış olduğu sanılıyor.
 

NASIL GİDİLİR?

Eskişehir’e 80 km mesafedeki Yazılıkaya’ya gitmek için Eskişehir Otogarı’ndan minibüslere binebilir ya da kentin güneydoğusundaki Çifteler Köyü’nden gidebilirsiniz. Turistik potansiyeli olduğu için yöreye bağlı tüm yollar asfaltlanmış durumda. Çifteler’den ayrılan yol Mecidiye, Bardakçı, Karaağaç ve Kayı üzerinden Yazılkaya’ya ulaşır. Ayrıca Seyitgazi ve Afyon ya da Emirdağ üzerden’de Yazılıkaya’ya gidebilirsiniz.

 

NARTHLANI TOY KÜNÜ (DÜĞÜN GÜNÜ)

Köyde her yıl Temmuz ayının üçüncü haftası Cumartesi Günü, geleneksel hale getirilen, Türkiye’deki Karaçay ve Malkar Dernekleri’nin düzenledikleri Narthlanı Toy Künü (Düğün Günü) adı altında şenlikler yapılıyor. Bu şenliklere Türkiye’nin her yöresinden ve yurtdışından Karaçaylılar katılıyor. Şenliklerde gürüş, uzun ve kısa mesafe koşular, gülle atma, at binme yağlı ipe tırmanma (Koz Börk) gibi değişik yarışmalar yapılmakta. Şenlikler sabah başlayıp akşam bitiyor. Yarışmaların arasında zaman zaman geleneksel kıyafetli gençler “Toy” yapar, yani milli ve mahalli oyunlar oynar, şarkılar söyler, şiirler okurlar. Akşam olduktan sonra eğlenceler biter ancak devam etmek isteyen gençler köyde bir odada ya da salonda toplanarak sabaha kadar düğün yapar eğlenirler.

 

 

 

 


Popüler Yerler