Otel ve Tatil Rehberi

Otel ve Tatil Rehberi

  1. Otel ve Tatil Rehberi
  2. Marmara
  3. Tekirdağ

TEKFURDAĞ'DAN TEKİRDAĞ'A

 

Tekirdağ'da yerleşimin ilk izlerine Saray ilçesindeki Güneşkaya ve Güngörmez vadilerinde bulunan mağaralarda rastlanmış. M.Ö. 40.000-10.000 arasındaki tarihleri taşıyan bu izler Eski Taş Devri’nin üst tabakalarına ait yerleşmeler. Şarköy’de ilk toprağa yerleşme dönemine ait (Neolitik) taş balta üretim merkezleri bulunmuş.

Trakya'da M.Ö. 1400-1000 yılları arasında bir göç dalgası ile gelen ve Trakya'da Proto-Trak olarak tanımlanan toplumsal örgütlenme bakımından çok daha geri düzeyde topluluklar bulunmaktaydı. Göçebe topluluklar halinde yaşarken Traklar M.Ö. 8 - 6. yüzyılda Ege adalarından gelen Samoslu kolonistler Marmara Denizi kıyılarında koloni şehirleri kurdular. Bunların en önemlileri bugünkü Tekirdağ sınırları içinde bulunan Perinthos ve Bisanthe'dir. Tekirdağ, M.S. 3. yüzyılda Rhaedestus adıyla, Bizans döneminde ise Rodosto ismi ile anılmış. 14. yüzyılda Osmanlıların eline geçen Tekirdağ'ın adı Rodosçuk olarak değiştirilmiş. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen 'Tekfurdağ" adıyla anılmaya başlanan yer, Cumhuriyet döneminde, 1927’de il olduktan sonra Tekirdağ adını aldı.

 

 


Popüler Yerler